Rovfluga

 

Familj Asilidae

 

Är 10-17 mm stor fluga.

Tämligen allmän i skogsmark under Maj-Aug.

Rovflugor är oftast kraftigt håriga med rörligt huvud,

stora fasett ögon och god syn.

Den fångar oftast flugor, skalbaggar men även

getingar och bin.

De sitter ofta och lurpassar, flyger sen ut när något

lämpligt byte dyker upp.

Bytet förlamas och sugs ur med den korta sugsnabeln.

 

 

Larverna lever i marken på dött växtmaterial.